Најново: Донирани лиценци за пакетот Microsoft Office 365 за невладини организации

Зголемете ја продуктивноста, намалете ги трошоците и поедноставете го управувањето со ИТ-ресурсите во вашата невладина организација со помош на Microsoft Office 365. Лиценците за Office 365 од Microsoft им се доделуваат на организации што ги исполнуваат критериумите за прифатливост, нудејќи ви вам и на вашиот персонал веб-пристап до Office апликации и документи од секадe: www.microsoft.com/office365nonprofits