NortonLifeLock

tags:  NortonLifeLock

NortonLifeLock програмата за донации во склоп на TechSoup програмата ги овозможува NortonLifeLock производите на достапните непрофитни и добротворни организации и здруженија кои се квалификувани преку програмата TechSoup.

NortonLifeLock донацијата вклучува производи за мали и средни работни средини.

Доколку ги исполнува условите, вашата организација може да добие 20 донирани NortonLifeLock производи во склоп на една фискална година (1 јули - 30 јуни).

Разгледајте ја Страната со ограничувања на NortonLifeLock за да видите дали вашата органиозација има право да учествува во оваа програма.