DocuSign Donated

DocuSign Standard Edition WW (Boost)

Cloud based e-signature and transaction management software

DocuSign Standard Edition WW

Cloud based e-signature and transaction management software

Eligibility Criteria for DocuSign Donated

Restrictions: 
 • Sasia: Organizatat mund të kërkojnë pesë produkte nga Edicioni Standard dhe pesë produkte nga Edicioni Biznes Pro për çdo vit fiskal (1 korrik deri më 30 qershor).
 • Buxheti: Organizatat që kanë një buxhet operativ vjetor prej 1 milion dollarë, ose më pak, janë të pranueshme për produktet e këtij programi.
 • Llojet e organizatave: Llojet e mëposhtme të organizatave nuk janë të pranueshme për të kërkuar produktet e këtij programi.
  • Organizatat me aktivitet legjislativ dhe politik
  • Organizatat advokuese

The DocuSign Donation Program

DocuSign LogoProgrami i donacionit të DocuSign në TechSoupmundëson nënshkrim elektronik dhe softuere për menaxhimin e transaksioneve për OJQ, shoqata bamirëse dhe biblioteka publike të kualifikuara në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Ju mund ta përdorni DocuSign për të firmosur, dërguar dhe menaxhuar dokumentat. DocuSign zëvendëson printimin, dërgimin e fakseve, skanimin dhe pritjen e një nate të tërë për dokumentat, duke i bërë miratimet dhe vendimet dixhitale.

Eligibility Criteria for DocuSign Donated

Restrictions: 
 • Количина: Организациите може да побараат пет Standard Edition производи и пет Business Pro Edition производи по фискална година (1 јули до 30 јуни).
 • Буџет: Организациите со годишен оперативен буџет од 1 милион УСД или помалку се квалификуваат за производи во оваа програма.
 • Видови на организации: Следните видови на организации не се квалификувани да побараат производи во оваа програма.
  • Законодавни или политички активни организации
  • Организации за застапување
  • Организации во кои вработените има

The DocuSign Donation Program

DocuSign LogoПрограмата за донација на DocuSign на techsoup обезбедува електронски потпис и софтвер за управување со трансакции за квалификувани невладини и добротворни организации, како и за јавни библиотеки насекаде во Соединетите Американски Држави.

DocuSign Standard Edition

DS_Logo_Black_RGB _ Resized.png
SKU: G-49994
Kompensimi administrativ: €82.00
Donor Partner

DocuSign Standard Edition

DS_Logo_Black_RGB _ Resized.png
SKU: G-49994
Kompensimi administrativ: €82.00
Donor PartnerMediaPlatform
Përmbajtje e sindakuar