Më e reja: Microsoft-i dhuron licenca për pakon Microsoft Office 365 për organizatat joqeveritare

Rriteni produktivitetin, zvogëloni harxhimet dhe thjeshtoni menaxhimin me resurset për TI në organizatën tuaj joqeveritare me ndihmën e Microsoft Office 365. Licencat për Office 365 nga Microsoft-i u ndahen organizatave që i plotësojnë kriteret për pranueshmëri, duke u ofruar juve dhe personelit tuaj qasje në ueb deri te aplikacionet dhe dokumentet e Office çdokund: www.microsoft.com/office365nonprofits