DocuSign Standard Edition

DS_Logo_Black_RGB _ Resized.png
SKU: G-49994
Kompensimi administrativ: €82.00
Donor PartnerMediaPlatform
Përshkrimi : 

Edicioni Standard i DocuSign është një shërbim online,i cili ju lejon që të ngarkoni dhe të dërgoni dokumenta për nënshkrim elektronik. DocuSign u dërgon linqe nënshkruesve, të cilët mund të shtojnë nënshkrimin e tyre virtualisht nga çdo pajisje që mundëson internet. Nuk është e nevojshme që nënshkruesit të kenë një llogari DocuSign për të nënshkruar dokumentat. Ju dhe nënshkruesit mund të shihni, shkarkoni dhe të printoni dokumentat e plotësuara, në çdo kohë.

Kjo ofertë mundëson një abonim të përjetshëm në Edicionin Standard të DocuSign për një përdorues. Licenca e lejon përdoruesin që të dërgojë deri në 100 dokumenta në vit. Shikoni faqenDetajet e Abonimit për më shumë informacione.

Përfitimet për Organizatat

Ju mund të përdorni Edicionin Standard të DocuSign për të rritur fleksibilitetin e stafit dhe anëtarëve të bordit, duke lejuar që dokumentat të nënshkruhen në vende të largëta, në çdo kohë. Përdoreni për

 • Ngritje fondesh: aplikime për grante, rinovime anëtarësie, kontrata sponsorizimi me koorporatat
 • Burimet njerëzore: shpërndarja e politikave dhe falënderime, punësimet e reja, këmbimi i formularëve
 • Menaxhimi i vullnetarizmit: aplikimet, dorëheqje, regjistrimi në evente
 • Prokurimet: marrëveshjet me palët shitëse, porositë e blerjeve, dorëzimet e detyrave
 • Ligjore: MM-të(Marrëveshjet e Mosdeklarimit), licencimi, pajtimi
 • Financa: miratime të brendshme, raportimi i shpenzimeve, auditimi
 • TI: gjurmimi i aseteve, raportimi i incidenteve, autorizimi i mirëmbajtjes

Aftësitë Kryesore

 • Zgjedhja e burimeve dhe ruajtjes: Ju mund të ngarkoni në Word, PDF dhe formate të tjera dokumentash, si nga kompjuteri juaj, ashtu edhe nga faqe online për shpërndarjen e skedarëve, si Box, Dropbox, Google Drive dhe OneDrive. Dokumentat ruhen në renë e DocuSign por mund të spostohen edhe në faqet tuaja online për shpërndarjen e skedarëve.
 • Aksesi mobile: Me aplikacionin mobile të DocuSign, ju mund të krijoni dhe të dërgoni dokumenta nga smartphone-at dhe tabletat. Ju mund t’i nënshkruani në aplikacion ose në një shfletues interneti mobile.
 • Etiketime: Ju mund të vendosni etiketime në dokumentat tuaja për të treguar se ku duhen shtuar firmat, inicialet, emrat, titujt, emrat e kompanive dhe informacione të tjera përkatëse.
 • Shabllone: Ju mund të krijoni shabllone të ripërdorshme që ruajnë etiketimet dhe vendosjet e fushave, rrjedhën e punës dhe cilësime të tjera.
 • Statusi dhe raportimi: Një panel kontrolli tregon statusin e dokumentave. Ju mund të shihni raporte mbi dokumentat, marrësit dhe aktivitetin e llogarisë në tërësi.
 • Komente: Dërguesit dhe nënshkruesit mund të postojnë komente, pyetje dhe përgjigje brenda dokumentave dhe të njoftohen në kohë reale mbi çdo koment dhe përgjigje të re. Komentet ruhen si pjesë e transaksionit.

Mësoni më shumë mbi faqen e internetit të DocuSign website.

Mbështetja

Abonimi përfshin Planin Standard të Mbështetjes të DocuSign. DocuSign ofron konsultime falas për organizatat jofitimprurëse përmes Trupave të Ndikimit DocuSign

të DocuSign.

Zgjidhni me Kujdes

Tarifa administrative për këtë produkt nuk është e rimbursueshme dhe produkti nuk mund të shkëmbehet.

Marrja e këtij produkti

Kur TechSouptë miratojë kërkesën tuaj për donacion, ne do të dërgojmë një e-mail në adresën e e-mailit të organizatës suaj me udhëzimet përkatëse për të marrë dhe aktivizuar këtë produkt.

Detajet e Abonimit

Kërkesat e Sistemit Shikoni kërkesat e sistemit të DocuSign.
Licenca e Përjetshme Ky donacion ju ofron një licencë të përjetshme. Ajo nuk skadon dhe nuk ka nevojë që të rinovohet.
Abonentët Ekzistues Klientët ekzistues të DocuSign nuk mund të kërkojnë ofertën e TechSoup për të rinovuar abonimet e tyre.
Paraafishimi i DocuSign

Faqja kryesore e DocuSign shfaq një video të shkurtër demo.

Nëse ju keni marrë pjesë në testimin falas të DocuSign, ju duhet të krijoni një llogari të re duke përdorur një adresë tjetër e-maili për të marrë këtë abonim dhuratë. Llogaritë testuese nuk mund të konvertohen në llogari që janë përfituar përmes kësaj oferte.

Kërkohet Karta e Kreditit Do të kërkohet që organizatat të japin informacione mbi kartat e kreditit ndërkohë që regjistrohen për DocuSign.