Symantec

Programi për donacione Symantec, si pjesë e programit TechSoup i mundëson Symantec Enterprise  produktet organizatave dhe shoqatave jo-fitimprurëse dhe bamirëse të kualifikuara përmes programit TechSoup.

Mund ti shfrytëzoni produktet Symantec Enterprise për të përmirësuar sigurinë në më shumë kompjuterë të rrjetëzuar. Donacionet Symantec përfshinë produkte për mjedise pune të vogla, të mesme dhe të mëdha.

Nëse ju i përmbushni kërkesat, organizata juaj mund të marrë si donacion dy produkte Symantec Enterprise në vitin fiskal (prej 1 korrik deri më 30 qershor).

Deri në 100 licenca mund të porositen për çdo produkt përveç produktit Backup Exec, për të cilin mund të kërkohet vetëm një licencë.

Shikoni Symantec Enterprise faqen me kufizime për të mësuar nëse organizata juaj i përmbush kërkesat për pjesëmarrje në këtë program.