Si të regjistroheni?

Që ta regjistroni organizatën tuaj jofitimprurëse në TechSoup duhet në fillim të hapni llogari të shfrytëzuesit këtu.

Regjistrimi i organizatave jofitimprurëse bëhet nëpërmjet formularit onlajn, i cili gjendet këtu. Ju lutemi futni informatat e nevojshme në të gjitha fushat e detyrueshme (*) të formularit.

Në formularin onlajn, duhet t’i ngarkoni këto dokumente:

  • aktin e themelimit/regjistrimit
  • statutin e shoqatës së qytetarëve ose fondacionit
  • programin për veprim
  • emrat e personave të autorizuar për të përfaqësuar shoqatën e qytetarëve ose fondacionin 

Në qoftë se keni pyetje në lidhje me procesin e regjistrimit ose në lidhje me dokumentacionin që duhet ta dorëzoni, na kontaktoni në: info@techsoupbalkans.org

Pasi t’i pranojmë formularin tuaj të plotësuar për regjistrim dhe dokumentacionin tuaj:

Në qoftë se organizata juaj i plotëson kriteret e nevojshme për pranueshmëri të një ose më tepër donatorëve, do t’ju njoftojmë në adresën e e-mail-it të organizatës suaj që e keni shënuar në formular. 

Kini parasysh se donatorët e ndryshëm kanë kritere të ndryshme për donacione. Edhe sikur të mos kualifikoheni për donacion nga donatorët aktualë, ka mundësi që të kualifikoheni për donacione nga partnerët e ardhshëm donatorë. Do t’i ruajmë informatat tuaja dhe do t’ju njoftojmë nëpërmjet e-mail-it, në qoftë se dhe kur do t’i plotësoni kushtet e partnerëve të tillë.